לחמני: דחיית ישיבת המועצה לא חוקית

לחמני: דחיית ישיבת המועצה לא חוקית

חבר מועצת העיר ד״ר אלי לחמני שיגר מכתב לעו"ד רוני עמיר, היועמ"ש של עירית אשדוד לענין דחיית מועד קיום ישיבת מועצה שלא כדין. לחמני מקשר את דחיית הישיבה למצבו הפוליטי של ראש העיר מול הסיעות החרדיות המאיימות לפרוש מן הקואליציה, מצ״ב המכתב כפי שנשלח.

הנדון: דחיית מועד קיום ישיבת מועצה שלא כדין

על פי התקנון בדבר ישיבת המועצה, זימונן והנוהל בהן שבתוספת השניה לפקודת העיריות נקבע, כדלקמן:

"5. המועצה תקיים ישיבה מן המנין אחת לחודש לפחות, אך רשאית היא להחליט שלא לקיימה בשני חודשים של השנה.

6(ד) בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) וסעיף 5 לתקנון זה, רשאית המועצה להסכים באמצעות כל חבריה מראש ובכתב על מועד קיום ישיבה מסויימת במועד ובשעה אחרים מהמועד שנקבע ובתנאי שתקויים ישיבת מועצה מן המניות לפחות, פעם אחת לכל חודש.

7(א) ראש העיריה רשאי בהסכמת רוב חברי המועצה לדחות ישיבה לא יותר מפעם אחת למועד אחר והכל בתנאי שבאותו חודש תקויים ישיבה אחרת לפחות ושלא יחלוף המועד שנקבע על פי דין לענין שעל סדר יומה של הישיבה"

מכיוון שהחלטות המועצה חייבות להיות בנוכחות פיזית ולא במשאלים טלפוניים, הרי שאי קיום ישיבה בחודש מסויים, צריכה להתקבל בישיבת מועצה מסודרת ולא במשאל טלפוני.

מועצת העיר אשדוד לא התכנסה בחודש 04/2015, וזאת בניגוד לחוק.

כמו כן, ישיבת המועצה בחודש 05/2015 היתה אמורה להתקיים בתאריך 06.05.2015.

נעשתה פניה טלפונית על ידי מזכירות המועצה להקדמת הישיבה ל4.5.2015 או ל5.5.2015 ונתקבלה הסכמה של כולם (על פי בירור שנערך מול המזכירות).

לאחר מכן, נעשתה פניה נוספת לדחיית ישיבת המועצה ל13.05.2015 והיה סירוב מצד מספר חברי המועצה.

בתאריך 04.05.2015 פניתי למזכירות המועצה לברר מדוע לא הגיע סדר היום לישיבת המועצה הצפויה ונמסר לי, כי הישיבה נדחתה, על פי החלטת ראש העיר ל13.05.2015.

החלטה כאמור, הינה בניגוד לחוק, שכן סמכותו של ראש העיר על פי סעיף 7(א) נדרשה הסכמת רוב חברי המועצה בישיבה שכונסה ולא במשאל טלפוני. כמוכן, אף לא ברור באם היתה הסכמת רוב חברי המועצה גם בדרך זו !

דחיות של ישיבות המועצה הינם בכוונה תחילה של ראש העיר, עקב התערערות הקואליציה והאיומים מצד חברי הקואליציה הדתיים על פרישה ממנה, וכך במסגרת תרגילים שונים ומשונים, נדחות ישיבות המועצה רחוק ככל שניתן.

מבקש התייחסותך לאמור ולאי החוקיות מההתנהלות העולה מהנהלת העיר ובראשה ראש העיר.

על החתום,

ד"ר אלי לחמני, עו"ד (רו"ח)

חבר מועצת העיר אשדוד

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*