הבחירות יתקיימו ב-30 בינואר

הבחירות יתקיימו ב-30 בינואר

ככה, ביום בהיר מצהיר ח״כ יעקב אשר, יו״ר ועדת הפנים במכתב מנומק שהבחירות יתקיימו ב-30 בינואר. עם כל השאלות המתבקשות מהמהלך ננסה להעלות כאן כמה וכמה סיבות למה העניין מורכב.

הקמפיינים שהופסקו בבת אחת באותה שבת ארורה גרמה לכל אחד ואחת מהמועמדים לתרגם את ההפוגה הכפויה לנוהל עבודה אחר, תחילה החלו רוב המועמדים להפוך את המטות למטה סיוע לחיילים שהיו צריכים כל סיוע בכאוס שנוצר. אט אט החלו מטות להיסגר, חלקם באופן טוטאלי וחלקם פשוט סגרו דלתות.

״לאחר שקיימתי דיון בראשותי עם גורמי המקצוע במשרד הפנים ובחנתי את עמדות גורמי הביטחון כפי שהוצגו לי, ועמדתי על ההיתכנות לקיומן של הבחירות במועד האמור במרבית שטח המדינה״, כך כתב יו״ר ועדת הפנים יעקב אשר וחרץ את דינם של מאות מתמודדים שחלקם משרתים בצו 8, חלקם חזרו רק עכשיו משירות של 50 ימים ואולי יותר וחלקם פשוט לא היו מוכנים לבשורה. ההודעה מגיעה כמעט מ-0 ל-100 לאחר שלא היה דיון גלוי בנושא וחרושת שמועות רצה לכל כיוון גם על דחיה בשנה ואף יותר.

החזרה אולי טובה לחלק מהמומעדים ונותנת על פניו יתרון לראשים המכהנים ששלטו פה בסדר היום כמעט לבד במשך 50 ימים ויותר. חודשיים, זה מה שמציעה המדינה עכשיו לקמפיינים של שאר המתמודדים.

 

לסרי. האם יממש את היתרון?

 

מדובר על חודשיים ברוטו לא כולל חנוכה ולא כולל ימים של ירי טילים על העיר. האם זה אחראי להכריז בימים כאלה על בחירות? האם החלפת שלטון בזמן מלחמה זה דבר שנכון לתושבים? מעניין מה הבדיקה שעשה יעקב אשר והאם נלקחו כל ההיבטים.

מצ״ב המכתב הרשמי שהוציא יעקב אשר:

 

הלן גלבר, המשיכה לעבוד קשה. צילום אלעד מלכה

 

הנדון: מועד הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות

על רקע היותנו במצב מלחמה שבו מצויה מדינת ישראל בימים אלה והקשיים המשמעותיים הנובעים מקיום מערכת בחירות במהלך תקופה זו, ובשיתוף פעולה רב של הוועדה בראשותך, קודמה בלוח זמנים קצר, חקיקת חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד-2023 בהתאם לסעיף 1(א) לחוק נקבע כי הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות יידחו ויתקיימו ביום כ' בשבט התשפ"ד, 30 בינואר 2024.

לפי סעיף 1(ב) לחוק, ניתן לדחות את המועד לתקופה של כחודש נוסף, בכפוף לתנאים המפורטים בו. לצורך בחינת האפשרות לכך, ביצעתי הליך של בחינת המשמעויות וההשלכות של קיום הבחירות במועד האמור ומנגד, של דחיית הבחירות בחודש נוסף. במסגרת זאת ביקשתי בין היתר מגורמי הביטחון להציג את עמדתם בסוגיה. לאחר שקיימתי דיון בראשותי עם גורמי המקצוע במשרד הפנים ובחנתי את עמדות גורמי הביטחון כפי שהוצגו לי, ועמדתי על ההיתכנות לקיומן של הבחירות במועד האמור במרבית שטח המדינה, ובשים לב למשקל שיש ליתן לקיום הבחירות במועדן, הגעתי לכלל מסקנה כי אין בכוונתי לפעול לדחיית מועד הבחירות הכלליות לפי סעיף 1(ב) לחוק בטוחני כי כלל הגורמים לרבות גורמי השלטון המקומי וגורמי הביטחון, יירתמו ויפעלו ככל הנדרש ועל אף הקשיים שעשויים לעלות במסגרת זאת בשים לב למצב בו מצויה מדינת ישראל, על מנת להבטיח את קיום הבחירות במועד ובאופן תקין ובטוח ולאפשר לכל אדם לממש את הזכות לבחור ולהיבחר.

 

ברק סרי. חוזר לקמפיין

 

בהתאם לכך, הנחיתי את גורמי המקצוע במשרדי להמשיך להיערך לקיום הבחירות במועדן – כ' בשבט התשפ"ד, 30 בינואר 2024 ולפעול מול כלל הגורמים על מנת לבצע ולהבטיח את כל הנדרש לצורך קיום תקין של הליך הבחירות.

יצוין כי לצד זאת, בהתאם להחלטות הממשלה שהינן תקפות נכון לעת זו, פונו התושבים מכ- 100 יישובים ב-14 רשויות מקומיות 9 מועצות אזוריות: אשכול, הגליל העליון, חוף אשקלון, מבואות חרמון, מטה אשר, מעלה יוסף, מרום גליל, שדות נגב ושער הנגב; 3 מועצות מקומיות: מטולה, ע'ג'ר ושלומי; 2 עיריות: קריית שמונה ושדרות(. על רקע פינוי התושבים ולאור מועד הבחירות הקרוב, הגעתי לכלל מסקנה כי ב – 14 רשויות אלה אי אפשר יהיה לקיים את ה בחירות במועדן – 30 בינואר 2024.

 

לחמני. 60 יום מתחילים מחר

 

אשר על כן, בכוונתי לקבוע מועד חדש לבחירות ברשויות אלו, לפי סמכותי לפי סעיף 5)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965 וסעיף 4)א( לחוק המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות(, התשנ"ד- 1994, וזאת בשים לב למועד שיקבע לפי החלטות הממשלה, לסיום פינוי התושבים.

 

אבי אמסלם. ירוץ עד הסוף?

 

המועד האמור יקבע למועד שיהיה לא מוקדם מ-150 יום מהמועד בו יסתיים פינוי התושבים ובאופן שיאפשר על רקע התקופה הארוכה שתחלוף, ביצוע הליך הבחירות מראשיתו באותן רשויות מקומיות. בכל הנוגע למועצות האזוריות ובהתאם להוראות סעיף 4(א) לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994, קביעת המועד החדש תיעשה לאחר התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

 

אלי נכט. חוזר לעניינים

 

ראיתי לנכון לציין כי משמעות דחיית הבחירות ברשויות אלה היא כי ההליכים הנדרשים לקראת הבחירות ייערכו מחדש, לרבות הגשת הרשימות והמועמדים. בהתאם, לפי הדין הקיים הרשימות והמועמדים שהגישו את מועמדותם כדין לקראת מועד הבחירות המקורי לא יהיו זכאים למימון הוצאות הבחירות שלהם מאוצר המדינה לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993. מצב דברים שהמתמודדים אשר הסתמכו על קיומו של מימון הבחירות, לא היו יכולים לחזות אותו ולא נגרם בשל פעולתם.

דומה כי הדבר מצריך בחינה והנני סבור כי מן הנכון יהיה שוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, תקיים דיון בנושא ובשאלת מתן מענה לגביו לרבות קידום תיקון חקיקה.

 

 

קליק אחד והאפליקציה של אשדוד פור יו אצלכם בנייד

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*