Post Tagged with: "גני ילדים"

מתווה הלימודים והפתרון לבית ספר רננים

מתווה הלימודים והפתרון לבית ספר רננים

אקטואליה 26 בדצמבר 2023 at 17:24 תגובות 0

בישיבת הערכת מצב שהתקיימה ביום ראשון בצהריים, הוחלט כאמור להמשיך את המתווה במערכת החינוך כמו בשבוע שעבר. על פי הנתונים שנאספו ע"י מינהל החינוך, 90 אחוז מגני הילדים עובדים באופן מלא ולגבי יתר המסגרות, העירייה פועלת במרץ למציאת פתרונות. כך […]

קרא עוד ›
מניעת התפשטות מחלות מדבקות בגני ילדים

מניעת התפשטות מחלות מדבקות בגני ילדים

אקטואליה 15 במרץ 2016 at 16:21 תגובות 0

מחלות זיהומיות בקרב ילדים אינם דבר נדיר. בכל שנה אנו עדים להתפרצות מחלה זיהומית במקום אחר בארץ. לעתים היא קצרה ונקודתית ולעתים ארוכה וכוללת יותר מישוב אחד. השנה התגלה באשדוד חיידק השיגלה שגרם לשלשולים בקרב ילדים והביא לסגירה של חמישה […]

קרא עוד ›
פיוט ושירה וגני ילדים

פיוט ושירה וגני ילדים

קהילה 9 בינואר 2016 at 12:32 תגובות 0

לפיוטים חן וחסד מיוחדים הפותחים בפנינו שערים רבים: שער אל נפש האדם, המשפחה והקהילה. שער לחוויית השירה, השפה והתפילה. שער אל הרב קוליות והעושר של התרבות היהודית. שער לשורשים המשפחתיים העמוקים מהם אנחנו יונקים. שער לשירת הלב של כל אחת […]

קרא עוד ›
הסכם קיבוצי ראשון לסייעות באשדוד

הסכם קיבוצי ראשון לסייעות באשדוד

אקטואליה 7 ביולי 2015 at 21:50 תגובות 0

בתום הליך משותף ביו יו"ר ההסתדרות לראש העיר אשדוד, תנאי העסקתן של 200 סייעות בעיר יושוו לתנאי העובדים בשלטון המקומי ושכרן יוצמד להסכמי המסגרת בשירות הציבורי – עוד במסגרת ההסכם: תוספות ותק, הגדלת ההפרשות הפנסיוניות וקרן השתלמות לכל עובדת – […]

קרא עוד ›
כחול של ים, ירוק של סביבה, צדפים ודולפינים

כחול של ים, ירוק של סביבה, צדפים ודולפינים

קהילה 15 ביוני 2015 at 18:01 תגובות 0

הכותרת הנ"ל מציגה אולי קשר ברור בין צבעים לפריטים בטבע, אבל בגני הילדים באשדוד לא מסתפקים שהקשר יהיה ברור גרידא אלא רוצים שיהיה גם חוויתי ויותיר את רישומו על הילדים. את זה הם עושים באמצעות מיזם שפועל כל השנה והשבוע […]

קרא עוד ›
תקשוב מוצלח בגני הילדים

תקשוב מוצלח בגני הילדים

קהילה 15 במרץ 2015 at 11:57 תגובות 0

גני הילדים העירוניים מקדמים בברכה את המאה ה-21 ואת שילובם של כלים טכנולוגיים בסביבת גן הילדים, באמצעות ציוד מיחשוב וסביבות למידה דיגיטליות. קבלו את דור הגננות "החדש" בדמותן של גננות מתוקשבות / גננות דיגיטליות! מערכת החינוך באשדוד, בשיתוף פעולה עם […]

קרא עוד ›