משאיות חונות כחוק

משאיות חונות כחוק

סעיף 10 בחוק העזר העירוני (העמדת רכב וחנייתו), מתיר החניית משאית מעל 10 טון רק בחניון מורשה. סעיף זה נאכף עד כה באזורי המגורים, ולאור תלונות שהעלו בעלי עסקים ומפעלים באזור התעשייה, תיאסר החנייה גם באזורי התעשייה, החל מרדת החמה. תמרורים מתאימים הוצבו בכבישים המובילים לתעשייה. תחילת האכיפה: 11/5/15.

מזה שנתיים שעיריית אשדוד אוכפת את סעיף 10 לחוק עזר לאשדוד (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"א -1991, ואוסרת החניית משאיות בשטחי המגורים ברחבי העיר. זאת מתוך שיקולים של בטיחות הציבור ושמירה על איכות החיים והסביבה. למרות הסמכות לאכוף בכל שטח השיפוט של העיר, נמנעה העירייה כמדיניות לאכוף את החוק באזורי התעשייה ובחרה לקדם את חוק העזר באופן הדרגתי, כך שבתחילה הושם דגש על אזורי המגורים ועל אזורים הסמוכים להם. לאחרונה רבו פניות בעלי העסקים והמפעלים באזורי התעשייה, בדרישה לאכוף את החוק בכל שטח השיפוט לרבות באזורי התעשייה, זאת בטענה כי חניית המשאיות באזורי התעשייה פוגעת בעסקים, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה בטיחותית לרבות פגיעה בתשתיות עירוניות.

עיריית אשדוד בחנה את הנושא ואת דרישת בעלי העסקים והמפעלים, ולאחר שניתן מרווח הזמן הראוי להתארגנות של בעלי המשאיות והנהגים, החליטה העירייה להרחיב את המדיניות ולקדם האכיפה בכל חלקי העיר, לרבות אזורי התעשייה, והחל מתאריך 11/5/15 תחל העירייה בהליך האכיפה.

חוק העזר העירוני (העמדת רכב וחנייתו) בנושא רכב מסחרי (תיקון: תשנ"ו) קובע:

10א. (א) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, ולא יחנה אדם רכב כאמור באזור שרשות תמרור מקומית אסרה בו העמדת רכב וחנייתו.

(ב) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, ולא יחנה רכב כאמור באזור שרשות תמרור מקומית אסרה בו העמדת רכב וחנייתו אלא בחניון משאיות שנועד לכך והודעה על כך פורסמה בידי העירייה.

בעלי המשאיות מעל 10 טון שעד עתה חנו בלילה (15 דקות אחרי רדת החשיכה) באזורי התעשייה, נקראים בזאת למצוא הסדרי חנייה בחניון ייעודי בהתאם לחוק. בעניין זה יודגש כי חניית נגרר ללא רכב אסור על פי חוק (הנושא ייאכף אף הוא במסגרת זו) כדלקמן:

סעיף 69 (ו) (2) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, קובע איסור לחניה של גרור או נתמך שנותק מגורר או תומך (אלא אם כן מדובר בביצוע עבודות ציבוריות כאשר אין אפשרות אחרת לבצען ובמידה הדרושה לביצוע העבודות האמורות בשולי הדרך).

סעיף 6 (ג) (1) לחוק עזר לאשדוד (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"א-1991, קובע את האיסור הבא בנוגע ל"חניה ברחוב":  … (ג) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה אלא אם כן – (1) הרכב שייך לסוגים שחנייתם בו הותרה;

אם כך, חניה של נגרר במנותק מהגורר מהווה חניה במקום שלא הותר לכך, ועל כן מהווה עבירה גם על סעיף 6(ג)(1) לחוק העזר ובהתאם – ניתנת לאכיפה.

העירייה נערכת לקראת יישום החוק, החל מה-11/5/15 כאמור וכבר הציבה תמרורים בכל הכבישים המובילים לאזור התעשייה. בימים אלה נערכת העירייה לימים ראשונים של התרעה, באמצעות מנשרים ופרסום באמצעי התקשורת, לרבות אתר האינטרנט של העירייה, ולאחריהם תחל האכיפה כאמור.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

תגובה אחת

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*