פרשת השבוע: ״תצווה״ – שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״תצווה״ – שניר אלמליח

פרשת השבוע ״תצווה״, יצא השנה בסמיכות לתאריך ז' באדר יום הילולת משה רבינו זיע"א.
משה רבנו זכה והיה מנהיג של עם ישראל וכפי שהתורה מעידה עליו 'והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה', ואף חז"ל העידו כי 'ממשה עד משה לא קם כמשה'.

ומאז פרשת שמות בה קראנו על הולדת משה, אין כמעט פרשה בתורה ששמו לא מוזכר החל מחומש שמות ועד סיום התורה בחומש דברים, מלבד בפרשה זו פרשת תצווה. ומובא בחז"ל הטעם שלא הוזכר משה בפרשה זו, שהרי אמר הוא לקב"ה "ועתה תשא חטאתם ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת", ובגלל משפט זה שאמר משה, הקב"ה החליט להסיר את שמו מפרשה אחת בתורה.

למדים אנו מכך את כוחו של דיבור היוצא מפינו ואת החשיבות בשמירה על המשפטים היוצאים מפינו, מבחינת ברית כרותה לשפתיים. שאפילו משה רבינו שהיה בן האנוש הכי קרוב להקב"ה והאדם המושלם בעולם, על משפט אחד שיצא מפיו, שביקש למחוק את שמו מהתורה, נתקיים במקצת דבריו, ונמחק שמו מפרשה אחת בתורה.

שבת זו שלפני פורים נקראת גם שבת 'זכור' על שם הקריאה שנקרא "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים". עמלק, היה הראשון שגילה אומץ להילחם בעמ"י לאחר יציאתם ממצרים, וניסה לקרר את העולם ואת עם ישראל מלהאמין בהשם ובכוחו, ולאחר שכל אומות העולם ראו בחוש את יד ה' ואת הניסים שנעשו לעמ"י, עמלק הגיע, וכפי שמגדירים זאת חז"ל- "אשר קרך בדרך", בא לקרר את עמ"י, ולהסיתם מדרך ה' ותורתו, ובעקבות כך, מצווה אותנו התורה לזכור זאת כל שנה ולא לשכוח את נסיונו של עמלק לקרר את עם ישראל ואת העונש שקיבל.

בכל דור ודור מעמלק והמן הרשע ועד דורנו זה יש שקמים בדמויות שונות ומשונות ומנסים להסית את עם ישראל ולהרחיקם מדרך השם ותורתו, עלינו לזכור ש"בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו", ובסופו של דבר מי שמאמין והולך בדרך השם ותורתו זוכה ל"והקב"ה מצילנו מידם"!

שבת שלום ומבורך.
פורים שמח.
שניר אלמליח.

כניסת השבת: 17:13
יציאת השבת: 18:15

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*