פרשת השבוע: ״צו״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״צו״ / שניר אלמליח

בפרשת השבוע צו, מורה הקב"ה לאהרן הכהן את הסדר בהקרבת הקרבנות ואת הפעלת בית המקדש, ובעניין המזבח מצווהו הקב"ה:
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה".

התנא במסכת אבות מונה עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, ואחד מהם זה, שלא כיבו גשמים את עצי המערכה, האש שעל המזבח לא כבתה בשום מצב, גם כשהיו רוחות וגשמים עזים, האש תמיד דלקה על המזבח.

כתב הגאון רבי חיים מוולאז'ין זצוק"ל "בית המקדש רומז לדברים עליונים והכל תיקון גדול לכלל ישראל ולכבוש הדרך לפניהם להורתם דרך אשר יוכלו להתגבר על הרע".

ומובא במפרשים כי כל הניסים היו כדי להראות לישראל התנהגות השם ית' עם האדם בעשותו רצונו יתברך שמו, שהוא מתנהג עמו למעלה מהטבע כמו שהיה בבית המקדש, ושלא יהיה פתחון פה לאדם לומר שאינו יכול לעסוק בתורה שלא יזיק לו לבריאותו כי היא מתשת כח.

והנה טענות רוב העולם בזמנינו שאינם יכולים לעסוק בתורה או להידבק לדרך הנכונה ללא פשרות, מחמת הדאגה וטרדת הפרנסה, או מחמת לחץ חברתי וטענות כביכול יש 'ירידת הדורות', לזה מלמדנו התנא באבות שזה טעות גמורה ועצת היצר הרע, רק מי שיהיה בטוח בה' באמת יכול לעסוק בתורה, וזהו שאמר שלא כבו הגשמים, כי גשמים רומז לפרנסה שלא יהיה לך מזה חס ושלום שום ביטול בבואו לעסוק בתורה שנקרא אש, כמו שכתוב "הלא כל דברי כאש".

וכך ביאר הנס שהיה במקדש שלא נצחה הרוח את עמוד העשן, כי אם ילמד האדם בקביעות, בודאי לא יועיל נגדו שום תחבולות היצר שנקרא רוח הטומאה, לבטלו מקביעות לימודו, כמו שלא נצחה הרוח את עמוד העשן שהיה מתמר ועולה, כן יהיה צדיק כתמר יפרח.

לימוד גדול מלמד אותנו התנא, לכל אדם הרוצה לגדול בתורה יש מפריעים, ובפרט בזמנים שאין לו בהם מסגרת מסודרת ומחייבת, ושני מיני מפריעים יש, "דאגת הפרנסה" ו"דאגת הבריאות", הבאים בכל מיני צורות שונות – אני צריך מנוחה, אני יפסיד, אין לי זמן, וכד', ויש מפריעים מצד כוחות הרע הבאים להסית את האדם בכל מיני צורות שונות ומשונות שלא ילמד ובודאי שלא תהיה לו קביעות בלימוד.

עלינו ללמוד ולהשריש בלבנו שאם נעמוד על שלנו גם בלימוד וגם בהשקפה נכונה כפי שמסור לנו מדורי דורות, ללא וויתורים ופשרות, ובפרט בדברים שהם נפש היהדות, שום רוחות שבעולם ושום מפריעים לא יוכלו להזיז אותנו מהקביעות שלנו בעסק התורה ומדעותינו והשקפתינו, וכמו שירדו גשמים על המזבח – היו מפריעים, אבל לכבות את האש הם לא כבו! וכמו כן, רוחות היו, אבל הם לא הזיזו את עמוד העשן שהיה מתמר ועולה! כמו כן לכל בן תורה לכל יהודי, מפריעים יש, רוחות זרות מפריעות יש, – אבל לא יצליחו להזיזו מקביעותו בלימוד התורה ומדרך ההשקפה הנכונה ורק כך מובטח לנו המשך הקיום הנצחי של עם ישראל בדרך המסורה מדורי דורות.

שבת שלום ומבורך.
שניר אלמליח.

כניסת השבת: 18:33
יציאת השבת: 19:36

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*