פרשת השבוע: ״משפטים״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״משפטים״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע משפטים מורה לנו התורה כיצד עלינו לנהוג בישרות ובצדק בין אדם לחברו.
וסומכת התורה פסוקים אלו: "ומכה אביו ואמו מות יומת (בחנק) וכו' ומקלל אביו ואמו מות יומת (בסקילה)".
ידוע שחומר העבירה נלמד מהעונש המושת על בעל העבירה, ובדרגות עונשי המוות, החמור והקשה ביותר זו סקילה, והפחות ממנה זה חנק.

ועל כך כתב רבינו יונה בספרו שערי תשובה: "והתבונן וראה עוון הלשון וכובד פשעו, כי "המקלל" אביו ואמו ענשו חמור מן "המכה", כי משפט המקלל בסקילה שהיא החמורה במיתות בית דין, והמכה משפטו בחנק" וממשיך וכותב, "המלבין פני חברו אין לו חלק לעולם הבא, ומה שלא אמרו כן ברוצח – שאין לו חלק לעולם הבא, כי המלבין פני חברו איננו מכיר גודל חטאו, ואין נפשו מרה עליו כמו הרוצח, לכן הוא רחוק מתשובה".

וכתב הגר"א זצוק"ל: "הדיבור קשה לאדם יותר מהכאה, כי הכאה אינה אלא "בגוף", והדיבור יורד "לנפש", ועוד שההכאה תתרפא, אבל דיבור לא יתרפא".

כתב בספר "מדרש אליהו": "יזהר אדם מלהלבין פני חברו ברבים וכו' שהדברים הרעים שדיבר עליו גורמים להשתנות צורתו, צלם אלקים שבפניו, ועוון זה קשה מההורגו, כי ההורגו ממית אותו מיד בפעם אחת, אבל המלבין ממית אותו מעט מעט, ומתבייש וחוזר דמו בכל גופו ואינו מוצא מקום, ועולה הדם לפנים ומבעירו וחוזר ויורד בכל גופו ומתלבן כמת, וגופו מתקרר. נמצא שדנו באש ובמים! זאת ועוד, בכל עת שהוא פוגש אנשים שנוכחו בעת שהעליבוהו, הוא חוזר ומתבייש, ושוב נשפך דמו בתוך גופו והרי הוא הורגו כמה פעמים"!

כתב הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי "הסטיפלער" זצוק"ל: צריך לדעת כי עון גדול וחטא נורא הוא לצער אדם מישראל, אפילו צער קל בדיבור בעלמא… וצריך לדעת כי מלבד עונשים נוראים שיש על עוונות שבין אדם לחבירו בעולם הבא לאחר הפטירה, הנה כמה פעמים גם בעולם הזה נענש, אשר הנרדף שלו עולה מעלה מעלה בהצלחה רבה, והוא יורד מטה ונשאר בזוי וגלמוד ועיניו רואות וכלות…. וצריך לדעת שאין העולם הפקר ולא נאבד אפילו מילה ותיבה אחת, ועל הכל עתידין ליתן את הדין. והדין חמור עד מאוד".

נמצאנו למדים כמה כח יש לדיבור שלנו, עד כדי כך שהתורה החמירה על המקלל בפיו יותר מהמכה בידיו, ומזה נלמד כמה צריך להיזהר ולשמור על פינו שלא נצער את האחר, שלא נפגע בו, נשמור על כבודו כראוי, נכבדו לפי כבודו, ובזכות כך נזכה שברכות היוצאות מפינו יתקבלו לרצון, נרבה אהבת חינם ושלום בעולם, ובכך נחיש את גאולת עם ישראל בקרוב. אמן.

שבת שלום ומבורך.
שניר אלמליח.

כניסת השבת: 17:01
יציאת השבת: 18:03

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*