פותחים שנת לימודים

פותחים שנת לימודים

מערכת החינוך העירונית משלימה את היערכותה לפתיחת שנת הלימודים ובראשון בספטמבר יפקדו למעלה מ-54000 תלמידים את מוסדות החינוך באשדוד. מבט על החינוך באשדוד מלמד על סדרי גודל והיקפי עשייה חסרי תקדים. ראש העיר ד״ר יחיאל לסרי, אשר העמיד את נושא החינוך בראש סדר הקדימויות העירוני, משבח את סגל החינוך בעיר, את המנהלים המורים והגננות, את מינהל החינוך ואת כל העושים במלאכת החינוך העירונית ואיחל לתלמידים שנת לימודים פוריה. גם השנה יושם דגש על מצוינות ומעורבות אזרחית של תלמידנו!

במפגש שקיים ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי עם עיתונאים בלשכתו, בהשתתפות הממונה על החינוך מר יהודה פרנקל, ראש מינהל החינוך מר אריה מימון, יו"ר ועד ההורים העירוני גב' בלה רובין וצמרת מינהל החינוך, הציג ראש העיר את הנתונים הנ"ל והרחיב באשר לתכנים ותוכניות של מערכת החינוך העירונית הן בתחום החזון העירוני והן לגבי השנה הספציפית. ד"ר לסרי שיבח את העבודה החינוכית של כל העושים במלאכת החינוך ואיחל המשך הצלחה גם השנה. הוא הודה לועד ההורים ושיבח את שיתופי הפעולה הפוריים למען ילדי העיר. ברכות מיוחדות הורעפו על ילדי כיתה א' העושים את צעדיהם הראשונים במערכת החינוך העירונית והצלחה לציבור ההורים המלווים את ילדיהם בדרכם החינוכית.

תקציב החינוך מהווה כ-30% מעוגת התקציב העירונית והוא עומד על למעלה מ-470 מיליון ש״ח. לא כולל תקציבי פיתוח המסתכמים לכדי 255 מיליון ש״ח וספים. היקף זה מלמד על סדרי העדיפויות העירוניים ועל ההשקעות המסיביות שהנהלת העיר עושה בשדה החינוך, כמו גם על המטרות והחזון של ראש העיר באשר למגמות העתידיות של העיר.

הצצה מהירה על הערכות מינהל החינוך לשנה״ל החדשה מציגה נתונים מרשימים. 14 גנים חדשים ייפתחו השנה ועשרות כיתות חדשות יתווספו לבתי"ס קיימים. בבי״ס היסודי ברובע ט״ז החדש תושלם בניית שלב א׳ ובמקיף אמי״ת י׳ יושלם שלב ב׳ ויתווסף אגף לימודים חדש לבית הספר. במקיף י״א יושלם שלב ג׳ ותושלם גם בנייתו של בית הספר היסודי שירת הים. שני מוסדות חינוך חדשים ומיוחדים ייחנכו השנה בית ספר לאוטיסטים ובית ספר לחינוך מיוחד עם בעיות נפשיות. כמו כן תיפתח המדרשה החדשה לבנות במקיף ב׳.

school

בצד הבנייה המואצת הושקעו לא מעט תקציבים לבדק בית במוסדות קיימים הכוללים צביעה וחידוש ציוד, ריצוף ואיטום גגות, שיפוצים וטיפוח חצרות, טיפול בתשתיות ובחדרי שירותים, החלפה ותיקון מערכות המיזוג והכשרת חדרי מורים וכיו״ב. פעילות זו נעשתה על פי תכנית עבודה שהתגבשה בעצה אחת עם ועד ההורים המרכזי, ועל יישומה שקדו אבות הבית והנהלות בתי הספר. "רק בבדק בית והצטיידות הושקעו למעלה מ-16 מיליון ₪" אומרים במינהל החינוך אך גאים יותר בהישגי התלמידים וסגל המורים.

הישגי מערכת החינוך העירונית בשנים האחרונות מעמידה את אשדוד בחזית הערים הגדולות בישראל. עשרות פרסים, אותות הצטיינות ותעודות הערכה ממלאים את ארונות בתי הספר ומינהל החינוך ומהווים עדות מוכחת להגשמת חזון ארבעת הדגלים: ערכים השגיות הצטיינות ושוויוניות. "רק בשבוע שעבר התבשרה אשדוד על ארבעה מוסדות שנכללים ברשימת המוסדות המצטיינים במדדי משרד החינוך וכל סגל המורים של בתי הספר הללו יזכו בתגמול" אומרים הם בגאווה.

כך גם לגבי נתוני הבגרות של בתי הספר המפוקחים ע״י מינהל החינוך. "אלה מצביעים על 90% זכאים!" אומרים במינהל ומדגישים את ההישגים במקצועות האנגלית, המתמטיקה והפיזיקה ברמה של חמש יחידות. "שאיפתנו היא להשביח את תעודת הבגרות ולאור זאת בתי הספר מרכזים מאמצים במקצועות הללו, וכבר רואים תוצאות" מדגישים במינהל ומצביעים על מגמת עלייה מתמדת. הדברים באים לידי ביטוי באחוז התלמידים הרושמים הצלחה והישגים יפים בפיזיקה ומתמטיקה 5 יחידות. "נתוני משרד החינוך לשנת תשע״ד מראים כי באשדוד נרשמו 16% זכאים בפיזיקה 5 יחידות, 16% זכאים במתמטיקה 5 יחידות ובאנגלית 40% זכאים בתשע"ד!". התוצאות מלמדות על מגמת עלייה ובעיקר לאור אומדן בתי הספר לתשע״ה לפיהם ישנה ציפייה ל-18% זכאות בפיזיקה ו-17% במתמטיקה. אגב: תכנית מינהל החינוך היא להגיע ל-25% זכאים בפיזיקה ובמתמטיקה.

נתונים מרשימים נוספים על מערכת החינוך העירונית מלמדת גם על הישגים בתחום החינוך הערכי. 75% מתלמידי העיר משולבים בפעילות התנדבותית ואוחזים במקום הראשון במחוז הדרום. כ-4,000 תלמידים משולבים ביום לימודים ארוך ומעל ל-19,000 תלמידים נחשפים לתכניות לזהות יהודית. תלמידי כיתות ב'-ה', כ-8,700 תלמידים, פעילים במסגרת תכנית הסיורים ונחשפים לאתרים מקומיים ולמורשת העיר.

גם המורים זוכים לתכניות למידה והשתלמויות ו-74% מכלל המורים עברו השתלמויות והדרכות בתחומי הדעת. לרשותם עומד גם מרכז פסג"ה מהמשוכללים בישראל וכן תכניות ומשאבים שנועדו לקדם את הישגי התלמידים בכל מקצועות הלימוד. "אשדוד לא המתינה למחאת הסרדינים וראש העיר כבר קבע, מיוזמתו, כי מספר התלמידים בכיתה לא יעלה על 35 תלמידים"!

אפרופו תכנים ותכניות, מערכת החינוך תמשיך לפעול לעידוד המצוינות הן במסגרות הבית ספריות והן במרכז המצוינות העירוני. כמו כן, השנה יושם דגש על כמה נושאים מרכזיים ובהם: "אשדוד – עיר חכמה" שילוב מערכת החינוך בתוכנית העל של אשדוד, פתיחת מגמות אזוריות, מעורבות קהילתית ועידוד לאזרחות טובה, שיפור בתוצאות מבחני המיצ"ב והטמעת טכנולוגיות בתהליכי ההוראה. לעניין זה יצוין כי כבר כעת נהנים מורים ותלמידים מכלים טכנולוגיים המשנים את סביבת הלימודים לסביבה מתקדמת יותר ולכ-2,000 תלמידים יש אמצעי למידה ניידים. כמו כן, 150 תלמידים מצטיינים (מקום ראשון בישראל) משולבים בפרויקט בתחום הסייבר וכ-3,000 תלמידים משולבים בלימודים אקדמיים.

תלמידי החטיבה העליונה, לבד מההשקעה בבגרות ובצבירת נקודות אקדמיות, זוכים למערך פעילות מובנה כהכנה לקראת גיוס. המרכז לשירות משמעותי מלווה תלמידים אלה בהרצאות, מפגשי חברה, ייעוץ והכוון ומפגיש אותם עם גורמים וגופים המסייע להם להכיר את הצבא, על מכלול יחידותיו, ואת האפשרויות שלהם להשתלב בצורה המיטבית תוך שימת דגש על שירות משמעותי. "מעל 1,800 נערים השתתפו בתוכנית הכנה עירונית לצו גיוס ראשון" אומרים במינהל ומשבחים את העבודה שנעשית גם בקרב תלמידים שאפסו סיכוייהם להתגייס.

באשר ל"אשדוד – עיר חכמה". מערכת החינוך תכוון למדיניות שהתווה ראש העיר בנושא ותפעל ליצירת סביבת חינוך מתוקשבת עם מיטב הטכנולוגיות בתחום, סביבת לימוד מקוונת עם ניצול חכם של אתרי ידע שיתופיים וספרים דיגיטליים, ושיתוף הציבור באמצעות ימי חשיפה לנעשה בבתי הספר ושימוש מושכל בחכמת ההמונים. כמו כן, ראש העיר ידגיש בפני מנהלי בתי הספר את רצונו להגביר בתוכניות למידה ופעילות בנושא ערכים.

השנה נבחרו שלושה מנהלים חדשים: קרן גפן לוין – תנהל את בית ספר חופיתירון שניידר ינהל את בי"ס רעים ולימור קורס תנהל את בי"ס נעם

 

1374 kaitz israeli 10-ashdod4u-225x300

 

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*