Post Tagged with: "שז"ר"

כל קול משפיע

כל קול משפיע

קהילה 1 בדצמבר 2014 at 11:41 תגובות 0

דמוקרטיה, מערכת שלטונית הנותנת את הביטוי הטוב ביותר לקולו של הציבור, מלווה אותנו מגיל צעיר וכבר בבית הספר נחשפים אנו לתהליכים המבטאים את המשמעות האמיתית של שיתוף ציבור, היכולת להקשיב למגוון קולות, לגשר על פערים ולבסוף לבחור את המועמדים המתאימים […]

קרא עוד ›