Post Tagged with: "רשת סקארה"

גופים עסקיים למען הילדים

גופים עסקיים למען הילדים

קהילה 20 בדצמבר 2015 at 12:19 תגובות 0

השאיפה לשוויוניות והנגשת שירותים לאוכלוסיות השונות הם מאבני הדרך החשובים של המחלקה לביקור סדיר וקידום נוער ועולה בקנה אחד עם חזון ראש העיר ומינהל החינוך באשדוד. בתוך כך מקדמת המחלקה פעולות ויוזמות שעניינן קידום הילדים ובני הנוער לחיים עצמאיים ונטילת […]

קרא עוד ›