Post Tagged with: "פרשת השבוע"

פרשת השבוע: ״בהר״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״בהר״ / שניר אלמליח

קהילה 4 במאי 2018 at 13:24 תגובות 0

בפרשת השבוע בהר מזהירה אותנו התורה ומלמדת אותנו כיצד יש לנהוג ביחסים בין אדם לחברו. "אל תונו איש את אחיו" ומבאר רש"י את דברי הכתוב "בהונאת דברים הכתוב מדבר". נראה שאין מי שאינו מכיר באופן אישי את התחושה של 'הונאת […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע: ״צו״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״צו״ / שניר אלמליח

קהילה 23 במרץ 2018 at 19:38 תגובות 0

בפרשת השבוע צו, מורה הקב"ה לאהרן הכהן את הסדר בהקרבת הקרבנות ואת הפעלת בית המקדש, ובעניין המזבח מצווהו הקב"ה: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה". התנא במסכת אבות מונה עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, ואחד מהם זה, שלא […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע: ״כי תשא״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״כי תשא״ / שניר אלמליח

קהילה 2 במרץ 2018 at 11:55 תגובות 0

בפרשת השבוע כי תשא מספרת התורה על החטא הכי חמור בתולדות עם ישראל, חטא שבגינו עד היום אנו נענשים וסובלים והוא, חטא העגל. עם ישראל לאחר שיצאו ממצרים וראו בחוש את יד השם ית' המלווה אותם, נכשלים בחטא נורא שכזה, […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע: ״תצווה״ – שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״תצווה״ – שניר אלמליח

קהילה 23 בפברואר 2018 at 13:42 תגובות 0

פרשת השבוע ״תצווה״, יצא השנה בסמיכות לתאריך ז' באדר יום הילולת משה רבינו זיע"א. משה רבנו זכה והיה מנהיג של עם ישראל וכפי שהתורה מעידה עליו 'והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה', ואף חז"ל העידו כי 'ממשה […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע: ״משפטים״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״משפטים״ / שניר אלמליח

קהילה 9 בפברואר 2018 at 12:00 תגובות 0

פרשת השבוע משפטים מורה לנו התורה כיצד עלינו לנהוג בישרות ובצדק בין אדם לחברו. וסומכת התורה פסוקים אלו: "ומכה אביו ואמו מות יומת (בחנק) וכו' ומקלל אביו ואמו מות יומת (בסקילה)". ידוע שחומר העבירה נלמד מהעונש המושת על בעל העבירה, […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – ״בא״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע – ״בא״ / שניר אלמליח

קהילה 19 בינואר 2018 at 13:26 תגובות 0

בפרשת השבוע ״בא״ התורה מספרת לנו על המכות האחרונות שהקב"ה הכה את פרעה והמצרים, ועל ההכנות של בני ישראל לקראת יציאתם מהשיעבוד בארץ מצרים. ובשעת יציאתם בלילה לאחר שהתחילה מכת בכורות מעידה התורה "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו". […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – ״ויגש״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע – ״ויגש״ / שניר אלמליח

קהילה 22 בדצמבר 2017 at 12:00 תגובות 0

בפרשת השבוע ויגש מספרת התורה על מפגש יוסף עם אחיו, ועל כך שהוא התוודע אליהם שהוא יוסף אחיהם, ועל רגע הגילוי מובא: "ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – ״מקץ״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע – ״מקץ״ / שניר אלמליח

קהילה 17 בדצמבר 2017 at 1:06 תגובות 0

השבת פרשת מקץ יוצאת במסורת ישראל באופן קבוע כשבת חנוכה, ימי החנוכה ידועים כימים בהם מדליקים אנו נרות מודים ומתפללים להשם בתפילת הלל ו'על הניסים', ומייחדים ימים אלו כימי הודאה ושמחה. בתפלת "על הניסים" הנאמרת בימים אלו, לאחר שמזכירים את […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע ״וישב״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע ״וישב״ / שניר אלמליח

קהילה 9 בדצמבר 2017 at 20:20 תגובות 0

בפרשת השבוע וישב מתארת התורה את התנהלותו של יוסף מול אחיו ואביו, ומעידה על כך התורה "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתנת פסים". וממשיכה התורה לתאר את יחסי האחים עימו, "ויראו אחיו […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע: ״תולדות״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״תולדות״ / שניר אלמליח

קהילה 18 בנובמבר 2017 at 18:53 תגובות 0

בפרשת השבוע תולדות התורה מתארת לנו את המאורע של יצחק עם ילדיו בשעה שרצה להעניק להם ברכות. לאחר שיעקב התחפש לעשו והביא ליצחק אביו מטעמים, יצחק ברכו בברכת שמים מיוחדת, וכשעשו מגיע מהשדה לאחר הציד ומכין מטעמים לאביו, ומגלה שכבר […]

קרא עוד ›