Post Tagged with: "אכיפה סביבתית"

פסולת אסורה וכתב אישום

פסולת אסורה וכתב אישום

אקטואליה 26 בינואר 2015 at 9:54 תגובות 0

עובדי המחלקה לאכיפה סביבתית ממשיכים במאמציהם למיגור פעילות אסורה הפוגעת בשטחים ובמשאבים הציבוריים. עיקר הפעילות מכוונת באזורי התעשייה, כנגד נהגי משאיות המרשים לעצמם להשליך פסולת אסורה בשטחים ציבוריים ולבצע שטיפה למשאית, תוך השארת פסולת אסורה הפוגעת בסביבה. כנד העבריינים מוגשים […]

קרא עוד ›