להלן הרשימה עבורכם חיילי המילואים ותודה רבה שנתתם מעצמכם עבור כלל עם ישראל, בהצלחה:

מענקים שניתנו עד כה

מענק אישיות:

 • מענק בגובה 1,100 ש"ח, עבור בר סה" ברכישת ציוד ראשוני) בשירות בצו 8, למי ששירת 8 ימים ומעלה בהיקף של 8 'חרבותזל'.
 • המענק שולם בתאריך – 10.11.2023.

מענק משפחה:

 • מענק בגובה 2,000 ש"ח סה"כ (כגון בייביסיטר ומגוון שונות על משק הבית), למי ששירת 8 ימים ומעלה בהשתתפות 8 "חרבות ברזל", ולכל ילד עד גיל 14.
 • המענק שולם בתאריך – 10.11.2023.
 • (2,000 ש"ח למשרת מילואים ללא תלות מספר הילדים).

קריטריונים

 • שירות מילואים מזכה – שירות מילואים שבוצע לפי סעיף 8 לחוק המילואים (צו 8) החל מיום 07/10/2023 ועד לסיום תוקפו של הצו.
 • יחידת שמ"פ – היחידה הקובעת לחישוב המענקים, בה מופעל משרת המילואים בשמ"פ.
 • המערך הלוחם –  יחידות בייעוד 0-2 וכן יחידות נוספות  שהכרו כיחידות המערך הלוחם.
 • בהמיידי ישולמו מענק' אישיות מוגדל' ומענק 'משפחה מוגדל' לפי ימי השמ"פ בצו 8 שבוצעו בין התאריכים 07/10/2023-31/12/2023.
 • הכסף עבר לחשבון הבנק של משרת המילואים כפי שמוזן לו במערכות הצה"ל. זה עד ל-14/01/2023.

שימו לב. תשלום נוסף המענקים מותנה באישור תקציב המדינה.

 

הטבות ומענקים לחיילי המילואים – תגמולים, מענקים, נופש, טיפולים ועוד – הרשימה המלאה:

תגמולים ומענקים

מענק אישיות מוגדל

 • המענק ישולם ביום ה-40 לשירות המילואים בצו 8 "חרבות ברזל" ובעבור כל 10 ימי מילואים שבוצעו עד 31/12/2023 (דוגמה: בין 40-50 ימי שמ"פ ישולם 266/466₪, בין 50-60 ימי שמ" פ ישולם 266/466₪ – סה״כ 532/932₪ וכן הלאה).
 • משרתי מילואים שביצעו פחות מ-40 ימי מילואים בצו 8 בשנת 2023 – אינם זכאים לקבלת המענק!
 • מענק בגובה 266₪ למשרת מילואים עבור כל 10 ימי מילואים בצו 8 במסגרת 'חרבות ברזל'.
 • מענק בגובה 466₪ למשרת מילואים עבור כל 10 ימי מילואים בצו 8 במסגרת 'חרבות ברזל', בעבור ביצוע שמ״פ ביחידות המערך הלוחם (יחידות בייעוד 0-2 ויחידות נוספות ).
 • המענק ישולם בפעימה תאריך ראשון עד ה-14/1/2024 (תשלום בעבור השמ"פ שבוצע ב-2023), באופן אוטומטי אוטומטי לחשבון הבנק המדווח במערכות צה"ל.

עדכון בנוגע לתשלומי המענק עבור ימי השמ״פ שבוצעו בשנת 2024 יעלה בהמשך.

גמול מיוחד

 • התגמול מיוחד משולם בין 32-60 ימים בכל שנה קלנדרית ללא תלות בצו 8.
 • בהתאם להחלטת הממשלה, תגמול זה ימשיך להיספר גם עבור ימי השמ״פ שיבוצעו בשנת 2020 עבור כללי משרתי המילואים שגויסו מ-7/10/2023 בצו 8 ״חרבות ברזל״.
 • התגמול מיוחד מעבר ליום ה-60 ישולם לכלל המשרתים בצו 8 (לאחר פקיעת תוקפו של צו 8 יחל חישוב מניין הימים מחדש).
 • שימו לב, רק משרת מילואים תחת מטרת צו חירום יהיה זכאי להמשך ספירת התגמול להמשיך ליום ה- 60.

גובה התגמול הינו 133₪ ליום.

תגמול זה ישולם ע״י מופת באופן כללי לחשבון הבנק המדווח במערכות״ל בפעימת תשלום התגמולים המרכזית החלה מידי שנה ב- 01/05

התגמול המזערי

 • גובה התגמול המזערי למי שמשתכר מתחת יעמוד על 310₪, בתאריכים 01/01/2024-31/12/2024
 • נזכיר כי גובה התגמול המזערי עלה לשרתים בצו 8 במסגרת 'חרבות ברזל' מ-215.17₪ ל-300₪ בשנת 2023.
 • דגש חשוב. על ימי המילואים שבוצעו בשנת 2023, יתקבל התגמול 300₪ ליום, ובעבור ימי המילואים המבוצעים בשנת 2024 יתקבל התגמול המעודכן, סכום 310₪ ביום. השלום אינו מתעדכן בדיעבד על שנת 2023.

מענק לחימה

 • מענק לחימה (תעסוקה מבצעית) ישולם לחיילים בצו 8 ומבצע תעסוקה מבצע, ע"פ גרף הלחימה ביום שנת 2024 (אחר תום תוקפו של צו 8) 'חרבות ברזל'
 • 100₪ ליום עבור היום ה-1 ועד ה-10 של התעסוקה המבצעית.
 • 150₪ ליום עבור היום ה-11 ועד ה-20 של התעסוקה המבצעית.
 • 200₪ ליום עבור היום ה-21 וצפונה של התעסוקה המבצעית.
 • מענק זה ישולם ב-1 בכל חודש באופן עצמאי לחשבון הבנק המדווח במערכות״ל.
 • תגמול זה לא יינתן למשרת מילואים בשמ״פ בצו 8.

  מענק התמדה

  • מענק לחימה (תעסוקה מבצעית) ישולם לחיילים בצו 8 ומבצע תעסוקה מבצע, ע"פ גרף הלחימה ביום שנת 2024 (אחר תום תוקפו של צו 8) 'חר ברזל'
  • 100₪ ליום עבור היום ה-1 ועד ה-10 של התעסוקה המבצעית.
  • 150₪ ליום עבור היום ה-11 ועד ה-20 של התעסוקה המבצעית.
  • 200₪ ליום עבור היום ה-21 וצפונה של התעסוקה המבצעית.
  • מענק זה ישולם ב-1 בכל חודש באופן עצמאי לחשבון הבנק המדווח במערכות״ל.
  • תגמול זה לא יינתן למשרת מילואים בשמ״פ בצו 8.

   מעטפת משפחתית וכלכלית

    

   מענק משפחה גדל

   תנאי זכאות:

   • ילד עד גיל 14
   • לפי המוזן ברישום משרד הפנים (לא כולל 14).
   • ביצוע 40 ימי שמ"פל לפחות
   • השתתפות צו 8 במלחמת 'חרבות ברזל'  בשנת 2023 .

   פירוט המענק:

   • מענק בגובה 500₪ למשרת מילואים שלו ילד עד גיל 14 (לא כולל 14).
   • מענק בגובה 833₪ למשרת מילואים שלו ילד עד גיל 14 (לא כולל 14), שביצע שמ״פ ביחידות המערך הלוחם (יחידות בייעוד 0-2 ויחידות נוספות ).
   • המענק ישולם בפעימה ראשונה עד התאריך 14/1/2024, באופן אוטומטי באופן אוטומטי לחשבון הבנק המדווח במערכות צה״ל.
   • השלום יתקבל בעבור כל 10 ימי מילואים שבוצעו עד 31/12/2023 (לדוגמה: בין 40-50 ימי שמ״פ ישולם 500/833₪, בין 50-60 ימי שמ״פ ישולם 500/833₪ – סה״כ 1,000/ 1,666₪ וכן הלאה).
   • עדכון בנוגע לתשלומי המענק עבור ימי השמ״פ שבוצעו בשנת 2024 יופץ בהמשך.

    

   מענק כלכלת בית גדל

   מענק כלכלת הבית גדל, לשנת 2024, בגובה 2,500₪ (במקום 1,250₪) למי שמוגדר "משרת מילואים פעיל", וביצע 45 ימים בצו 8 במערך הלוחם (יחידות בייעוד 0-2 ויחידות נוספות ).
   גובה מענק זה הוא לשנת 2024 בלבד.
   מענק זה ישולם באופן כללי לחשבון הבנק המדווח במערכות צה״ל.

   המענק ישולם בשתי פעימות:

   פעימה ראשונה ב-01/09/2024 למי שזכאותו ל'משרת מילואים פעיל' מתחילה ב-01/05/2024.

   פעימה שנייה ב-01/12/2024 למי שזכאותו ל'משרת מילואים פעיל' מתחילה ב-01/11/2024.

   משרת מילואים פעיל בלתי במערך הלוחם, יקבל מענק כלכלת הבית בגובה 1,250₪ במאי/נובמבר 2024 בהתאם להחלטה ממשלה 620 מהתאריך-11/6/2023.

   הקרן להוקרה, סיוע ותגמול

   קרן הסיוע תורחב להיקף של 270,000,000 שקלים חדשים .

   בהתאם לכך, תקנון הקרן יורחב וייתן מענה בין ביתר לפיצוי משרתי מילואים בצו 8 (לאחר מיצוי הזכויות של המדינה), לבני/בנות זוג לשעבר של משרתי מילואים בצו שיש להם ילד משותף אחד לפחות, אשר הכנסתם נפגעה לאור הגיוס לצו 8.

   מענק חד פעמי בגובה 4,500₪ למשרת המילואים

   מענק חד פעמי בגובה 4,500₪ למשרת המילואים . תנאי זכאות:

   משרת המילואים ביצע 45 ימי שמ"פ ומעלה במלחמה 'חרבות ברזל' (ללא הקשר לשנים קלנדריות).

   משרת המילואים אינו שכיר, אינו בחל"ת, אינו עצמאי, אינו זכאי לדמי אבטלה.

   מענק חד פעמי בגובה 4,500₪ לבן/בת זוגיות (גם לשעבר)

   מענק חד פעמי בגובה 4,500₪  לבן/בת זוגיות (גם לשעבר) של משרת המילואים . תנאי זכאות:

   • משרת המילואים ביצע 45 ימי שמ"פ ומעלה במלחמה 'חרבות ברזל' (ללא הקשר לשנים קלנדריות).
   • למשרת המילואים ולבן/בת הזוג (גם לשעבר) צאצא משותף אחד לפחות מתחת לגיל 14.
   • בן/בת זוגיות אינו שכיר או נמצא בחל״ת, אינו עצמאי ולא זכאי לדמי אבטלה במועד השחרור מצו 8.

    

   מענק חד פעמי בגובה 10,700₪ לבן/בת זוגיות (גם לשעבר)

   מענק חד פעמי בגובה 10,700₪ לבן/בת זוגיות (גם לשעבר) של משרת המילואים . תנאי זכאות:

   • משרת המילואים ביצע 45 ימי שמ"פ ומעלה במלחמה 'חרבות ברזל' (ללא הקשר לשנים קלנדריות).
   • בן/בת זוגיות לא חזר/ה לעבודתו 21 ימים לפחות מעבר לתקופה – המזכה בתשלום דמי לידה.
   • תקופת אי החזרה לעבודה 21 ימים לפחות החופפת לשירות -המילואים של בן/בת הזוג.
   • בן/ת זוג שימצא זכאי לשני המענקים הללו, יקבל מענק אחד בלבד.
   • על מנת לקבל סיוע במענקים אלו, יש להגיש בקשה לקרן הסיוע תחת סעיף עובדן הכנסה, החל מ-15/1/2024.

    

   שובר חופשה

   שובר חופשה למשרתי מילואים ששירתו לפחות 60 ימי שמ״פ במסגרת ל-8 ב'חרבות ברזל'

   שימו לב, לא ניתן לקבל שובר זה יותר מפעם אחת.

   משרת מילואים ללא ילד – שובר בגובה 1,500₪.

   משרת מילואים שלו ילד עד גיל 14 – שובר בגובה 2,000₪.

   משרת מילואים ללא ילד, שביצע שמ״פ במערך הלוחם (יחידות בייעוד 0-2 ויחידות נוספות ) – שובר בגובה 3,500₪.

   משרת מילואים שלו ילד עד גיל 14, שביצע שמ״פ במערך הלוחם (יחידות ביעוד 0-2 ויחידות נוספות ) – שובר בגובה 4,500₪.

   שובר אישי יישלח על חציון ב׳ 2024 באופן אוטומטי כהודעה לטלפון הנייד של חייל המילואים, למימוש עד סוף שנת 2026.

   מענק משפחה מיוחדת

   מענק חד פעמי בגובה 2,000₪ סה״כ,ולם שיש למשרת מילואים ששירת 45 ימים ומעלה בצו 8 במלחמת 'חרבות ברזל' והוא הורה לתלמיד (עד גיל 21) עם צרכים מיוחדים לפי חוק חינוך מיוחד התשמ"ח-1988.

   מענק זה ישולם באופן אוטומטי, המענק ישולם עי מופת עד 1/3/2024 (ובכפוף לקבלת בקשה מטעם משרדי הממשלה, מידע ורשום למערכת החינוך – אין צורך לשלוח טפסים) ישירות לחשבון הבנק המדווח במערכות צה"ל.

   מידע והינך זכאי למענק אך לא קיבלת את המענק לחשבון (יש לבדוק את חשבון הבנק מעודכן כראוי באזור אישי), ניתן לפנות למוקד המילואים הצה"לי בטלפון 1111 שלוחה.

   טיפול זוגי

   סיוע חד פעמי במימון טיפול זוגי למשרת מילואים ובן/בת זוגיות ששירת 30 ימים ומעלה תוספת ל-8 ב'חרבות ברזל'.

   זמן חד פעמי עד 1,500₪.

   הסיוע יינתן בכפוף לתצהיר + קבלה שיגיש משרת המילואים ולא יותר מהתשלום בפועל.

   הגשת קבלת החזר החל מ- 01/02/2024 לאחר שליחת מסרון פרטני. לניצול עד סוף 2026. ניתן לממש רכיב זה ולשמור קבלות לטובת קבלת החזר.

    

   הקרן להוקרה, סיוע ותגמול

   הגדלת קרן הסיוע להיקף של 270,000,000₪.

   מתן מענה למשרתי מילואים עצמאיים, ולבן/בת הזוג לשעבר של משרתי המילואים שיש להם ילד משותף, אשר הכנסתם הושפעה לאור הגיוס לצו 8 ב'חרבות ברזל'.

   פרטי הפיצוי יקבעו בתקנון הקרן .

   על מנת לקבל סיוע במענקים אלו, יש להגיש בקשה לקרן הסיוע תחת סעיף עובדן הכנסה, החל מ-15/01/2024.

    

   קרן הלוואות לעצמאיים

   הוקמה קרן הלוואות למשרתי מילואים עצמאיים בערבות המדינה.

   מצורף קישור לאתר הקרן״ החשבון הכללי – משרד האוצר״ להגשת בקשה.

   קידום עסקים קטנים ובינוניים

   עידוד, קידום ופיתוח עסקים קטנים ובינוניים של משרתי מילואים ששירתו לפחות 30 ימים במסגרת ל-8 ב'חרבות ברזל'.

   מימוש מול הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.

   מתן – מתן עדיפות ברכישה טובים לעסקים

   בתחילת –  הקמת צוות בראשות נציג החשב הכללי, אשר יבחן מתן עדיפות ורכש טובין ושירותים לעסקים בבעלות משרתי מילואים או לעסקים בהם מועסקים משרתי מילואים רבים.

   מתן – מתן עדיפות במכרזי העסקת כ"א

   בתחילת –  הקמת צוות בראשות נציג נציבות שירות המדינה, אשר יבחן מתן עדיפות במכרזי העסקת כ״א בשירות המדינה.

   מקווים שהרשימה של ההטבות והמענקים לחיילי המילואים מסייעת לכם, תעבירו את הכתבה הלאה לעוד חברים, ושוב תודה רבה על כל מה שאתם עושים בשביל עם ישראל.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*