תגובת הנמל למכתבו של אבינועם שושן

תגובת הנמל למכתבו של אבינועם שושן

תגובת חברת נמל אשדוד לטענות המועלות במכתב של אבינועם שושן:

לאור נחישות הנהלת הנמל להשעות את אלון חסן, החליט אבינועם שושן מזכיר ועד תפעול , אשר היה שותפו של חסן לוועד, לחמם את גזרת יחסי העבודה. אבינועם שושן מנסה לסחוט את ההנהלה באיומי השבתה תוך התכחשות והתחמקות מהסכמות שהושגו בין ההנהלה לוועד.

איננו מוכנים לקבל מסרים מאיימים הרומזים שאם לא נעמוד בדרישות הוועדים אזי העבודה הסדירה בנמל תיפגע. החברה לא תיכנע לאיומים מסוג זה. מה שהיה לא יהיה.

בהתאם לחוזר רשות החברות הרלוונטי, מנהל רשות החברות הממשלתיות רשאי לאשר כי נתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות מינוי מנכ"ל בפועל לתקופה העולה על 3 חודשים ועוד 3 חודשים, ובהתאם לכך אישרו הדירקטורים בחברה והן רשות החברות הממשלתיות הארכת מינויו של מר בלומנטל, עד כה.

דני שטרית שימש כמ"מ רמ"ח תפעול ולפני מינויו הזמני חתם על הסדר למניעת ניגוד עניינים לפיו לא יעסוק בכל נושא הקשור לקרוביו. לאחרונה הסתיים הליך המכרז לתפקיד רמ"ח תפעול, מכרז סדור שבו נבחר רמ"ח תפעול חדש וקבוע.

משה נובוטני משמש כמ"מ סמנכ"ל תפעול. המכרז לתפקיד סמנכ"ל תפעול נמצא בעיצומו ובתקופה הקרובה  יקבע מינוי קבוע לתפקיד. גם משה נובוטני חתם לפני מינויו הזמני על הסדר למניעת ניגוד עניינים לפיו לא יעסוק בכל נושא הקשור לקרוביו.

מינויים אלו הם המינויים הטובים ביותר לחברה הפועלת בסביבה תחרותית ועסקית ונעשו משיקולים עניינים ומקצועיים. ראוי לציין כי אבינועם שושן בעצמו היה בין המברכים על מינויים אלו.

צילום: עופר וקנין, "The Marker".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*