שירותי ממונה בטיחות

שירותי ממונה בטיחות

מיהו ממונה בטיחות? מהם תפקידיו של ממונה בטיחות? מהי הכשרתו של ממונה בטיחות בעבודה? באילו תחומים נחוצים שירותי ממונה בטיחות בעבודה?

על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, על משרד התמ"ת מוטלת הסמכות להורות למעביד למנות ממונה בטיחות בעבודה, שכן האחריות העיקרית לשלומם של העובדים מוטלת על מנהל המפעל, הארגון או העסק. ממונה הבטיחות חייב להיות אדם בלתי תלוי. הממונה אמון על שמירתם של חוקי הבטיחות. בנוסף הוא מייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים הנוגעים לבטיחות, וכן הוא מסייע למעביד ולאנשי הצוות הניהולי לקדם את התודעה בנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במקום העבודה.

שירותי ממונה בטיחות בעבודה

 • איתור מפגעי בטיחות וגהות ועדכון המעביד על אודותיהם;
 • וידוא קיומם של תקני בטיחות וגהות במפעל;
 • הנהגת סדרי בטיחות נאותים במפעל, בתהליכי עבודה במתקנים, במבנים, בציוד וחומרים ועוד;
 • הטמעת הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה והדרכת עובדים;
 • וידוא הכנת תכנית בטיחות על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה;
 • וידוא הוצאתה לפועל של תכנית הבטיחות והכלת דרישות הבטיחות לשימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחה של ציוד, חומרים ותהליכי עבודה במקום;
 • חקירת נסיבות תאונות עבודה ומחלות מקצוע, הפקת לקחים והעלאת ממצאים ומסקנות בכתב, וכן מתן המלצות למעביד למניעת הישנות התאונות, תוך הדרכת עובדים ועדכונם בנוגע ללקחים שהופקו;
 • ריכוז ותיעוד המידע הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במקום העבודה;
 • ניסוח הוראות בטיחות וגהות הכוללות מידע על אודות סיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן, תוך השגחה על ביצוע הוראות בטיחות וגהות ודיווח למעסיק במקרה של הפרתן;
 • וידוא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים, וכן התקנת שילוט והעברת הדרכה ותרגול לשימוש נכון בציוד מגן אישי;
 • הוראה על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייהם או בריאותם של עובדים ודיווח למעביד;
 • וידוא קיום שגרת תרגולי מצבי חירום;
 • הילוות למפקח עבודה בביקור פיקוח במפעל כאשר יידרש.

דרוש ממונה בטיחות למקום עבודה המעסיק יותר מ-50 עובדים

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, בכל מקום עבודה שמועסקים בו יותר מ-50 עובדים יש למנות ממונה בטיחות (באתרי בנייה על המעסיק למנות ממונה בטיחות בעבודה כאשר ישנם יותר מ-100 עובדים באתר הבנייה). ממונה בטיחות בעבודה הוא אדם אשר לו ניסיון של לפחות שלוש שנים בתחום הבטיחות והוא בעל השכלה על-תיכונית אשר עבר קורס ממוני בטיחות והוא כשיר לעסוק בתחום. בנוסף, על אדם המספק שירותי ממונה בטיחות לעבור השתלמויות וימי כשירות רלוונטיים לתחום הבטיחות עליו הוא אמון (חומרים מסוכנים, עבודה בגובה, בטיחות באש ועוד).

ליאור בטיחות – הניסיון עושה את ההבדל 

חברת ליאור בטיחות מתמחה במתן שירותי ייעוץ והדרכה בכל תחומי הבטיחות בעבודה. החברה מספקת שירותי ייעוץ בטיחות בעבודה עבור מאות ארגונים, מפעלים ומוסדות בכל רחבי הארץ. את החברה הקים ליאור מקדש, איש מקצוע בעל שם בתחומו ובעל ניסיון עשיר במגוון תחומי הבטיחות.  במהלך השנים בנתה לעצמה חברת ליאור בטיחות שם ומוניטין תוך הכנת אלפי תכניות בטיחות, ייעוץ והדרכה וליווי מאות מפעלים, מוסדות וארגונים בכל רחבי הארץ. החברה מעסיקה מהנדסים בכירים וממוני בטיחות בעבודה בעלי ניסיון רב והכשרות רבות בכל תחומי הבטיחות, המלווים מעסיקים בהטמעת הרגלי עבודה נכונים המותאמים לדרישות תקנות הפיקוח על העבודה.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*