צוואות הדדיות

צוואות הדדיות

צוואה הדדית היא צוואה שאותה ערכו בני הזוג, צוואה שההוראות שלה נסמכות על הוראות משותפות המבטאות את רצון שני בני הזוג.

תנאי היסוד לעריכת צוואה הדדית הוא שהצוואה תהיה צוואה משותפת, שההחלטה על תוכן הצוואה ועל הוראותיה התקבלו במשותף על ידי שני בני הזוג.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי שבו קובע האדם מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר פטירתו. כאשר אדם אינו כותב צוואה, רכושו ונכסיו יתחלקו לפי חוק הירושה, אך כאשר האדם כתב צוואה, על היורשים לכבד את רצון המנוח ולחלק את העיזבון בהתאם למה שנקבע בצוואה.

את הצוואה אפשר לערוך במספר דרכים, צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות או צוואת שכיב מרע הנאמרת בעל פה.

יש שלושה סוגים של צוואות:

צוואה רגילה היא צוואה שכל אחד כותב עבורו בנפרד.

צוואה משותפת היא צוואה רגילה שבה בני הזוג הסכימו באשר לתוכן הצוואה והם עורכים אותה יחד, במסמך אחד המשותף לשניהם.

צוואה הדדית היא צוואה של בני זוג אשר שניהם הסכימו לתוכנה והם עורכים אותה יחד, במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים, באופן שהוראות הצוואה של אחד מבני הזוג  מסתמכות על ההוראות המקבילות של בן הזוג האחר.

צוואה הדדית – 9 דברים שחשוב לדעת

  • את הצוואה ההדדית אפשר לערוך על מסמך אחד שעליו חתומים שני בני הזוג ע"י עורך דין צוואות.
  • אין איסור על עריכה של שתי צוואות בנפרד לכל אחד מבני הזוג, אך בתנאי שכל אחת מהצוואה מפנה בהוראות שלה לצוואה שכתב בן הזוג השני.
  • לצוואות הדדיות אין נוסח קבוע מאחר וכל מסמך נכתב לגופו. צוואה הדדית יכולה להיערך על ידי בני זוג נשואים או על ידי בני זוג שהם ידועים בציבור.
  • בצוואה הדדית אפשר להורות על הסדר של יורש אחרי יורש. הסדר זה מתרחש בדרך כלל במצב שבו אחד מבני הזוג הלך לעולמו, בן הזוג שנשאר בחיים יורש את עזבונו של בן הזוג שנפטר ובני הזוג הורו בצוואתם ההדדית כי לאחר פטירת בן הזוג השני יעבור העיזבון לידי היורשים שעליהם הסכימו בני הזוג בצוואתם ההדדית.
  • צוואה הדדית חלה על כל נכסי בני הזוג, על הנכסים שצברו בני הזוג במועד כתיבת הצוואה, על הנכסים שהם ירכשו בעתיד ועל הנכסים שיתווספו גם לאחר פטירת ראשון מבני הזוג.
  • כדי לממש את הצוואה ההדדית יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.
  • החוק מתיר לכל מי שכותב צוואה לחזור בו בכל רגע נתון, בכל סוג של צוואה, גם בצוואה הדדית.
  • כאשר שני בני הזוג בחיים, בן הזוג המעוניין לבטל את הצוואה ישלח הודעה בכתב לבן הזוג השני, הודעה שבה הוא מצהיר על רצונו לבטל את הצוואה. לאחר קבלת ההודעה שתי הצוואות של שני בני הזוג מתבטלות.

כאשר אחד מבני הזוג אינו בחיים, אם טרם חולק העיזבון, יצטרך בן הזוג האלמן לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה. אם כבר חולק העיזבון, יצטרך בן הזוג הנותר להשיב לקופת העיזבון את מה שירש מבן זוגו המנוח.

שימו לב: בכל צוואה הדדית אפשר לקבוע אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצונם של בני הזוג.

  • כמו בכל צוואה, גם בצוואה הדדית יש אפשרות להגיש בקשת התנגדות לצוואה. ההתנגדויות לצוואה מוגשות בהתאם להוראות חוק הירושה כאשר העילות המופיעות בחוק הירושה כמו השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בכתיבת הצוואה, כתיבה תחת לחץ או איומים, העדר כשירות של המצווה, טעויות צורניות ועוד תקפות גם לגבי צוואה הדדית. אך לצד העילות הרגילות, בצוואות ההדדיות ייתכנו עילות ייחודיות נוספות כמו אומד דעתם של שני בני הזוג המצווים יחד מעצם היות הצוואה צוואה הדדית, השפעה בלתי הוגנת של אחד מבני הזוג על בן הזוג השני, כמו למשל בנישואין פרק ב', ערעור על כשירות רפואית או משפטית של אחד מבני הזוג ועוד.

 

 

 

.

 

 

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*