פרשת השבוע: ״פקודי״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״פקודי״ / שניר אלמליח

בפרשת השבוע פקודי הפרשה עוסקת בסיום בנית השכן ותוכנו.
מפרשה זו ניתן ללמוד יסוד גדול וחשוב לחיים.

בתיאור בנית המשכן כתוב "ויהי בחדש הראשון… באחד לחדש הוקם המשכן", מובא במדרש "אמר משה לפני הקב"ה, איך אפשר הקמתו על ידי אדם? אמר לו השם ית' עסוק אתה בידך, נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאיליו, וזהו שאמר הוקם המשכן- הוקם מאיליו."

להקים את המשכן זו היתה מלאכה קשה עד מאוד עד כדי כך שמשה מעיד לפני הקב"ה שאין מלאכה זו יכולה להעשות על ידי בני אדם, ולמרות זאת הקב"ה מצווה אותו ואת עם ישראל להקים, ומבטיחו הקב"ה שהוא יעשה השתדלות קטנה שיראה כאילו הוא מקים, והקב"ה יעמידו, והוא נזקף וקם מאליו.
וזה היה הנס הגדול בהקמת המשכן שלמרות שיד אדם לא יכלה בפועל להקימו, אבל על ידי מעשה השתדלות של משה ועם ישראל לעשות קצת כאילו הם מקימים אותו נעשה נס והוא קם מעצמו.

בחיי היום יום נראה לפעמים שיש דברים רוחנים שאין סיכוי שנצליח לעשות אותם או שנקבל אותם, ולפעמים זה מייאש אדם לחשוב אני לא יכול להיות צדיק, אני לא יכול לעזור לחבר, או להישמר מלשון הרע, אני לא יכול לקיים מצוות כראוי, אני לא בנוי לשבת וללמוד תורה, אבל זה באה ללמדנו התורה הקדושה, וכמו שאומר התנא במסכת אבות "לא עליך המלאכה לגמור" אתה באמת לא מחוייב לגמור את המלאכה, אבל תזכור ש"אי אתה בן חורין להבטל ממנה", על האדם מוטלת החובה לעשות השתדלות, כל שביכולתו, ואף שהדבר קשה או נראה בלתי אפשרי, אינו רשאי להיבטל מחובה זו.

ע"י שנשתדל להתאמץ ככל שביכולתנו לעשות רצון השם, נזכה שהקב"ה ישפיע עלנו בחזרה שפע של ישועה ושמחה, אושר ושלווה, בריאות ופרנסה טובה, ושנזכה לחדש טוב ומבורך שמחת הלב והנפש בבריאות איתנה ואור גדול.

שבת שלום
חודש טוב מבורך ושמח.
שניר אלמליח.

כניסת השבת: 17:24
יציאת השבת: 18:20

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*