פרשת השבוע: ״ויחי״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״ויחי״ / שניר אלמליח

בפרשת השבוע ויחי טרם פטירתו של יעקב אבינו, מאסף הוא את בניו ומברכם, וכשמגיעים נכדיו מנשה ואפרים להתברך, מברך אותם יעקב אבינו "בך יברך ישראל וכו' ישמך אלוקים כאפרים וכמנשה וכו' המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ".

מבאר החתם סופר זצ"ל, נתייחדו מנשה ואפרים משאר השבטים, וזכו לכך שלנצח ברכת האבות על בנים תהיה מוזכרת על שמם, וזאת משום, שכשיעקב בא לברכם, הוא הניח ידיו והקדים את הצעיר למבוגר בברכתו, ולמרות זאת מנשה הגדול לא נתקנא באחיו הצעיר שהקדימו, ואפרים הצעיר לא נתגאה כלפי אחיו הגדול על שזכה לברכות לפניו, הפרגון והאחווה ששררה בין שניהם במעמד מיוחד שכזה, ביטאה באופן ברור את מידותיהם המיוחדות של אהבה ואחווה אמיתית השוררת ביניהם, ההפוכה לגמרי ממידה רעה של קנאה ותחרות, אחים שחיים בכזו הרמוניה של עין טובה, ולב אוהב ומפרגן, ראויים שיתברכו בהם כל ילדי ישראל, שכך כל אבא יברך את ילדיו וצאצאיו שיזכו להיות כמותם.

יסודה של כל התורה הוא שלא יתגאה אדם על חבירו ולא יקנא בו.

הפרסום והחריגות הם הגורמים העיקריים לשליטת עין הרע, ומקור הברכה טמונה בדרך ההפוכה מכך, ההסתרה והצניעות, וכמאמר תנא דבי רבי ישמעאל, "אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין".

עצה טובה מלמדנו רבי שמחה מויטורי זצ"ל כיצד להנצל מעין הרע,
"חייב האדם לראות את חברו בשמחה ובלב שלם, ללא קנאה, ללא צרות עין, ממש כפי שמביט הוא בבני ביתו, ורק כך יזכה שלא תשלוט בו עין הרע".
על ידי שנסיר מאתנו קנאה ותחרות, וצרות עין, ונראה תמיד את חברנו מתוך עין טובה ולב מפרגן ושמח,
ונוקיע מתוכינו את מדת הגאווה והקנאה המכלות כל חלקה טובה, נזכה לחיים שלווים יותר, שמחים יותר, ומאושרים יותר, ויקויים בנו ברכת יעקב לנכדיו "המלאך הגואל אותי מכל רע, וידגו לרב בקרב הארץ" ונזכה שלעולם לא ישלוט בנו עין הרע. אמן.

שבת שלום ומבורך.
שניר אלמליח.

כניסת השבת: 16:20
יציאת השבת: 17:20

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*