פרשת השבוע: תרומה / שניר אלמליח

פרשת השבוע: תרומה / שניר אלמליח

בפרשת השבוע תרומה נקרא על ציווי השם ית' לבני ישראל, להקים לו משכן, בית מקדש, שבו ישרה את שכינתו.
וכידוע המשכן ניתנו בו מידות וכללים מה לבנות, כיצד לבצע, ומה להניח בתוכו.

שני יסודות חשובים לחיים נלמדיםבפרשה זו.

במידותיו של המזבח כתוב "אמתים וחצי אורכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו" ומפרש בעל הטורים:
"כל מידותיו היו שבורות בחצאי אמות ללמד שכל מי שלומד תורה צריך לשבר ולהשפיל עצמו".

רואים מכאן את העניין שאדם צריך להיות בעל מידות טובות להיות עניו ושפל.

וכך היה מרן הרב שך זצוק"ל משנן תמיד באזני הורים ומחנכים: "הצלחה בתורה אינה תלויה בכישרון, ההצלחה תלויה במידות מי שהוא בעל מידות יכול לקנות תורה".

ובעשית הכרובים נצטוו "ועשית שנים כרובים זהב וכו' ".
הכרובים היו פניהם כפני תינוק והיו מונחים על הארון שבו היתה מונחת התורה (לוחות הברית).
ללמדינו שאדם הרוצה ללמוד תורה צריך להדמות לתינוק בשני דברים, ראשית שיקבל על עצמו עול תורה בקבלה אמיתית כתינוק שאינו יודע מאומה, ובנוסף שיהיה טהור ונקי כתינוק במידותיו ובמעשיו.

כיוצא בזה מובא על הפסוק "ולשון רכה תשבר גרם" ראשי תיבות של "תשבר גרם"- "תינוקות של בית רבן גזירות רעות מבטלים".

אם מבקשים עם ישראל לבטל גזירות רעות, עליהם להגביר את לימוד התורה של תינוקות של בית רבן.

"משנכנס אדר מרבין בשמחה".
נשתדל מאוד לא להעצב ורק לשמוח בחודש אדר, להיות בעלי מידות טובות, ולקבל על עצמנו לקיים את מצווות התורה בקבלה גמורה, ובזכות זה נושפע כל השנה בשמחה אמיתית, ונזכה לשלוות הגוף והנפש, ברכה וישועה, והמון הצלחה.

שבת שלום ומבורך.
שניר אלמליח.

כניסת השבת: 17:01
יציאת השבת: 17:58

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*