עלייה בכמות המתגייסים לצה״ל

עלייה בכמות המתגייסים לצה״ל

נתוני הגיוס בבתי הספר התיכוניים באשדוד מלמדים על שינוי מגמה מובהק. אחוז הבנים המתגייסים בקרב תלמידי כל בתי הספר התיכוניים בעיר, עומד על ממוצע של 96.48% לשנת 2011 ואחוז הבנות על ממוצע של 79%! במינהל החינוך מאמינים כי פתיחתו של המרכז לשירות משמעותי יביא שיפורים גם בפרמטרים נוספים: אחוז המתגייסים לשירות משמעותי, ליחידות קרביות והממשיכים למסלולי קצונה.

שנת 2011, השנה האחרונה שבה מתפרסמים נתוני הגיוס לצה"ל, תירשם כשנת מפנה באחוזי המתגייסים מקרב תלמידי בתי הספר התיכוניים באשדוד. גם כאן, כמו בנתוני הבגרות, יש לבודד את האוכלוסייה החרדית שאינה מתגייסת ולהתייחס רק לאלה הלומדים במוסדות החינוך העירוניים. נתוני הגיוס בבתי הספר התיכוניים מלמדים על אחוזי גיוס גבוהים כדלקמן: ממוצע של 96.48% בקרב הבנים ו-79% בקרב הבנות.

במינהל החינוך למדו כי אחוזי הגיוס הנמוכים שהיו בעבר נבעו בעיקר בשל העדר חשיפה למידע ולכן, בחרו הם להשלים פער זה באמצעות פיתוח תחום ההכנה לגיוס. "מנהל החינוך הבחין בצורך של בני הנוער והוריהם בפיתוח תחום ההכנה לגיוס, הן בתכניות בית ספריות והן בייעוץ אישי" אומרת גב' אתי לוגסיטורקניץ, מנהלת המרכז לשירות משמעותי. הדברים עלו בקנה אחד עם חזונו של ראש העיר להגדלת אחוז המתגייסים ומהר מאוד הפכה למדיניות רשמית של העיר.

בתוך כך אחת ההחלטות המשמעותיות שנגזרו ממדיניות ראש העיר ומינהל החינוך, היה להקים את "המרכז לשירות משמעותי אשדוד!", המופקד על יישום התוכנית לשיפור נתוני הגיוס בקרב תלמידי בתי הספר המפוקחים ע"י מינהל החינוך. כן אחראי המרכז לשיפור תמידי בפרמטרים הנוספים הקשורים בגיוס משמעותי לצה"ל – ההתנדבות ליחידות מיוחדות, שירות במערך הלוחם והשתלבות במסלולי הקצונה בצה"ל. במרכז אומרים כי נעשית עבודה מיוחדת גם בקרב הבנות. שם כבר נרשם שיפור באחוזי הבנות המתגייסות והמשרתות בשירות משמעותי, אך עדיין יש מקום להרחיב את מעגל המתגייסות לצה"ל.

במינהל החינוך מעריכים כי מאז הוקם המרכז לשירות משמעותי במינהל החינוך לפני כשנתיים, על אף שאין עדיין נתוני גיוס רשמיים, ישנה עלייה באיכות נתוני הגיוס בקרב תלמידי בתי הספר העירוניים אשר בתוכנית, וכן עלייה במספר המתגייסים הבוחרים לעשות שירות משמעותי בצה"ל, שזהו עיקר המנדט של המרכז.

גב' לוגסי מציינת כי ההכרה בחשיבות נושא השירות המשמעותי, לצבא ולמדינה ולעיר, והעובדה שנושא זה עומד על סדר היום העירוני, הביאו את המרכז לגבש את מטרותיו העיקריות ובהן: להכין את בני הנוער, מבחינה ערכית, מנטאלית ופרקטית, לגיוס לצבא, לשנת שירות, למכינות קדם צבאיות ולשירות לאומי (למי שאינו יכול לשרת). "חשוב לנו שבני הנוער יבינו מתוך מה הם מתגייסים ומה משמעות המעשה" אומרת היא ומוסיפה "חשוב לחשוף את הנער למידע, לאפשרויות וליכולת ההשפעה שלו על הנתונים והשיבוץ והקידום שלו".

תוכנית עבודת המרכז הינה רב שנתית ורב גונית ומבוססת הנחה כי קיימת חובה להעלאה עקבית של שיעור בני הנוער המתגייסים לשורות צה"ל לשירות משמעותי ולקצונה. לשם כך מושם דגש רב על מעורבות הורים, חשיפה אופטימאלית למידע, מפגשים מקדימים את גורמי צבא ובוגרי בתי הספר, הנגשת שירותי לשכת הגיוס, עידוד למצוינות והטמעת התוכנית לקראת גיוס בקרב כל תלמידי בתי הספר התיכוניים, ששם נעשית עיקר העבודה.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*