בהתייחסות ראשונה של ראש העיר למתווה החינוך החדש, אחרי ביטול הרמזור במערכת החינוך, הוא אומר: "אנחנו ננהג באשדוד עפ״י הנחיות משרדי הבריאות והחינוך ולא נחמיר עליהן" – אומר לסרי ומוסיף כי "בתפוצה כל כך גבוה של האומיקרון ההגבלות האלה אינן משמעותיות מול הנזק החינוכי והנפשי שעלול להגרם לתלמידים כתוצאה מהניתוק מבית הספר. אנחנו כמובן ממשיכים לקרוא לכל מי שלא התחסן בכלל או שלא השלים חיסון, להתחסן מיידית. בסופו של דבר החיסון הוא הפיתרון הטוב ביותר".