מסתבר שמאז שעזבו חברי הועד את ההתארגנות באמצעות ההסתדרות, הם לא מצליחים להגיע להכמות עם ההנהלה.

הנהלת החברה מסרבת להגדיר תאריך התחלה להסכם, וטוענת כי ההסכם יחול רק לאחר הסכמה על כל המחלוקות, עובדה המאפשרת לה לגרור רגליים במשא ומתן ולהימנע מהכרעה במחלוקות המהותיות.

עוד בכוונת החברה לכפות על העובדים קנסות גבוהים בגין עבירות משמעת אשר ינוכו משכר הנהגים. זאת בניגוד למקובל בכל חברות התחבורה הציבורית, בהן זכאי הנהג לבונוס בגין אי צבירת תלונות ובניגוד להסכם הקיבוצי הנוכחי בחברה. עוד קובלים הנהגים, על בעיות בטיחות חמורות בחברה, הנובעות מקושי של אגד – שבמוסכיה מטופלים רכבי החברה- לספק חלקי חילוף מקוריים.

בחברת "אגד תחבורה" כ-850 נהגים. החברה נמצאת בבעלות אגד (50% מהמניות ומי שמספקת שירותי התפעול לאוטובוסים) וקבוצת  "תעבורה" ( המחזיקה אף היא 50% ממניות החברה). לחברה חוסר יציב של כ- 20% ממכסת הנהגים עובדה היוצרת עומס על הרכב הנהגים הקיים." תנאי ההעסקה הנוכחיים מרתיעים נהגים פוטנציאליים. "מסכם קשקש. אנו קוראים להנהלת החברה להתעשת ולהתקדם במו"מ בצורה שתבטיח לא רק תנאים נאותים אלא גם  את בטיחות הציבור .  הוועד באגד תעבורה הוא וועד התחבורה הציבורית  השני המאוגד בכוח לעובדים לצד הוועד בחברת "קווים" שחתם לאחרונה על הסכם קיבוצי ראשון .

here