הנחיות קורונה – פעילות בתחומי התרבות

הנחיות קורונה – פעילות בתחומי התרבות

בהתאם להנחיות הקורונה החדשות שהוציא משרד התרבות והספורט, להלן הכללים החלים על הפעילות המותרת בתחום התרבות לשבוע הקרוב (עד 9/1/22):

 1. פעילות תרבות בנוכחות קהל (בתי קולנוע, תיאטרון, קונצרטים, הופעות מחול או מוסיקה, אירועים ספרותיים, מוזיאונים, ספריות ציבוריות) מותרת בכפוף לכללי 'תו ירוק' ובכפוף לתנאים הבאים:
 • הכניסה תותר רק למי שעונה על התנאים המפורטים בסעיף 2 ובידו אישורים רשמיים של משרד הבריאות.
 • חובה לעטות מסכה במשך כל זמן הפעילות.
 • מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות מראש וידגיש כי חלה חובת הצטיידות ב'תו ירוק'.
 • המחזיק או מפעיל המקום יציב שלט בולט בכניסה למקום (בשפות עברית, ערבית ואנגלית) המתריע על חובת הצגת אישור 'תו ירוק' בכניסה.
 • מחזיק או מפעיל המקום ימנה ממונה שיהיה אחראי על ביצוע כל הפעולות המפורטות בהנחיות אלה.
 • מחזיק או מפעיל המקום לא יכניס אדם ללא מסכה ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.
 • המחזיק או מפעיל המקום יתלה שלט בולט בכניסה למקום (בשפות עברית, ערבית ואנגלית) בדבר החובה לעטות מסכה.
 • במקום שיש מערכת כריזה – יש להודיע על חובת עטיית מסכה, אחת לחצי שעה לפחות.
 1. כניסת קהל לפעילויות הנ"ל (בסעיף 1) תותר למי שעונה על אחד התנאים הבאים:
 • בידו אישור משרד הבריאות המעיד שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן החל מיום 10.2021.
 • בידו אישור משרד הבריאות שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל.
 • בידו אישור משרד הבריאות שהוא ביצע בדיקת קורונה שבוצעה בתשלום, קיבל תוצאה שלילית בבדיקה שתקפותה ל-72 שעות מזמן ביצוע הבדיקה.
 • בידו תשובה שלילית לבדיקת קורונה מיידית.
 • שהוא פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה.
 1. מגבלות תפוסה לפעילות תרבות בבתי קולנוע, הצגות תיאטרון, קונצרטים, הופעות מחול או מוסיקה, אירועים ספרותיים:
 • פעילות תרבות המתקיימות במרחב סגור – עד 1000 איש.
 • פעילות במקום שכולל שטח פתוח ומרחב סגור – עד 1000 איש במרחב הסגור.
 • פעילות במקום הפועל ב'תו ירוק' ויש בו מקומות ישיבה מסומנים – ללא הגבלת תפוסה.
 1. פעולות תרבות שניתן לקיים גם ללא חובת 'תו ירוק' ('תו סגול'(:
 • פעולות תרבות שמתקיימות בהושבה בלבד במרחב סגור עד – 50 אנשים או עד 100 אנשים בשטח פתוח, ואולם תחול חובת מסכה בהתקהלות מעל 50 אנשים בשטח פתוח.
 1. ספריות ציבוריות: בכפוף לכללי ה'תו ירוק' ובכפוף לתנאים בסעיף 1.
 1. ניתן לקיים פעילות בספריה גם ללא הצגת 'תו ירוק' או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, למי שנכנס לספרייה לצורך השאלה בלבד.
 1. מוזיאונים: בכפוף ל'תו ירוק' ובכפוף לתנאים בסעיף 1. ניתן לקיים פעילות במוזיאון גם ללא 'תו ירוק', לתלמידים בגן ילדים או בבית הספר ולמלווים שלהם מצוות מוסד החינוך האמור, שבו לומדים התלמידים במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר, ובלבד שמדובר בקבוצה הקבועה שבה לומדים התלמידים בשגרה. בכניסה של קבוצת תלמידים כאמור, תישמר הפרדה ככל האפשר בין הקבוצה לבין הקהל השוהה במוזיאון.
 1. מקומות שפועלים תחת 'תו סגול':
 • חוגים – חוגי אמנות או תרבות לילדים ברשויות אדומות או כתומות, יתקיימו רק בשטח פתוח.
 • אתרים – אתרי מורשת, שמורות טבע וגנים לאומיים, במגבלה של אדם לכל 7 מ"ר.
 1. הגבלת התקהלות: אסורה התקהלות של מעל 50 אנשים ובשטח הכולל גם מבנה וגם שטח פתוח – 50 אנשים במבנה.
 1. הכשרה מעשית במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, תתקיים בכפוף להוראות אלה )עד (9.1.22. לימודי בגירים (לרבות בחינות ולמעט הכשרות מעשיות במוסדות להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים) ייערכו תחת הנחיות 'תו ירוק' בהתאם להנחיות שלהלן:
 • בעל מוסד ימנה ממונה קורונה שיהיה אחראי על ביצוע ההנחיות.
 • בעל מוסד יציב שלט בולט בכניסה למקום הפעילות (בשפות עברית, ערבית ואנגלית) המתריע על חובת 'תו ירוק' כתנאי לכניסה למקום (מקום – בכלל זה בניין, כיתת לימוד או אולם הרצאות).
 • בעל מוסד יתיר כניסה למקום רק למי שהציג אישור 'תו ירוק' או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף תעודה מזהה.
 • במוסד שמתקיימת בו הכשרה מעשית, חובה לקיים הפרדה מוחלטת בין האזורים במוסד שלא חלה לגביהם חובה ל'תו ירוק' לבין התחום שבו מתבצעת  ההכשרה המעשית, בכלל זה באמצעות שימוש במתחמים או בבניינים נפרדים, או בקיום הפעילות בימים ובשעות נפרדים.
 • בעל המוסד יוודא כי המרחק בין איש הצוות לבין התלמידים לא יפחת משני מטרים.
 • המוסד יאפשר לימודים מרחוק (למעט הכשרה מעשית ובחינות) לתלמידים שאין להם 'תו ירוק'.
 • הכשרה מעשית תתקיים בקבוצות קבועות של עד 50 משתתפים בשטח סגור ועד 100 משתתפים בשטח פתוח, ובין המשתתפים יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות.

 

 1. חובת 'תו ירוק' לעובדים במקומות פתוחים לציבור הפועלים בתו ירוק (בתוקף עד 4/1/22).
 • עובד המקום ייכנס למקום העבודה רק אם הציג אישור 'תו ירוק' או אישור על תוצאה שלילית שביצע במהלך 7 ימים שקדמו לכניסתו, או אישור על תוצאה שלילית של בדיקת קורונה pcr לבדיקת מידית שביצע ב 84- השעות שקדמו לכניסתו.
 • האמור לעיל לא יחול לעניין עובד שהמעסיק קבע לגביו בכתב שאינו בא במגע עם מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום.

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*