Post Tagged with: "מתנ"ס ספרא"

מצוות הקהל של נשות חב"ד

מצוות הקהל של נשות חב"ד

קהילה 8 בפברואר 2016 at 15:21 תגובות 0

מצוות "הקהל" מאופיינת בערכים של אחדות, התלכדות, ערבות הדדית, אהבה ואחווה, מעורבות חברתית וגילויי איכפתיות זה כלפי זה וזו כלפי זו. יש במצווה משום גיבוש העם, הידוק הקשרים שבין החברים בקהילה ושמירה על קשר עם מסורת ומורשת ישראל לדורותיה. נשות […]

קרא עוד ›