Post Tagged with: "מע״ר דרום"

שטח הכינוס של המירוץ הפך לכיכר

שטח הכינוס של המירוץ הפך לכיכר

ספורט 26 באוקטובר 2014 at 13:22 תגובות 0

שבועיים לפני מירוץ אשדוד ה-35 ועבודות הכיכר המחברת בין רובע הקריה ומע״ר דרום בשיאן, השטח בו מבוצעות העבודות עתיד להיות שטח הכינוס וקו הסיום של המירוץ והעבודות לא מראות ככאלה שמועד הסיום מוקדם ממועד המירוץ. האם עיריית אשדוד תעשה אילתור […]

קרא עוד ›