Post Tagged with: "היחידה לאכיפה סביבתית"

צוות אכיפה שומרים על סביבה בטוחה

צוות אכיפה שומרים על סביבה בטוחה

אקטואליה 30 באוגוסט 2016 at 16:35 תגובות 0

עקשנות והתמדה של צוות היחידה לאכיפה סביבתית הובילו אותם לגילוי שבר בקו ביוב אשר גרם לזיהום נקז בזק בשומנים ובתוצרי ביוב. זה התחיל בזיהוי ערכים גבוהים במדידות בנקז בזק ובזיהוי חומרים אסורים בנקז, ולאחריו עמל צוות היחידה באיתור מקורות הזיהום […]

קרא עוד ›
מוקד רואה הכל

מוקד רואה הכל

אקטואליה 7 ביולי 2015 at 10:40 תגובות 0

עבודה משולבת של "מוקד רואה" שהמציא את התמונות הראשונות, היחידה לאכיפה סביבתית שבצעה עבודת תחקיר עד שהגיעה אל משליך הפסולת, והשלכה המשפטית המלווה את מהלך האכיפה לכל אורכה – הוכיחו שוב את יעילותה של מערכת מתואמת וממוקדת מטרה. והמטרה היא […]

קרא עוד ›