Post Tagged with: "הזדמנות בתעסוקה"

הזדמנות שניה לתעסוקה

הזדמנות שניה לתעסוקה

אוכל 20 בנובמבר 2017 at 23:13 תגובות 0

מרכז "הזדמנות בתעסוקה" העירוני, פועל זה כשנה באשדוד ביוזמה משותפת של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המנהל לשירותים חברתיים באשדוד וג'וינט ישראל תב"ת. המרכז באשדוד, אחד משבעה מרכזי תעסוקה הפרושים ברחבי הארץ, קם מתוך הבנה כי בכדי לבצע שינוי במצבם התעסוקתי […]

קרא עוד ›