Post Tagged with: "אגף רישוי ואיכות הסביבה"

צוות אכיפה שומרים על סביבה בטוחה

צוות אכיפה שומרים על סביבה בטוחה

אקטואליה 30 באוגוסט 2016 at 16:35 תגובות 0

עקשנות והתמדה של צוות היחידה לאכיפה סביבתית הובילו אותם לגילוי שבר בקו ביוב אשר גרם לזיהום נקז בזק בשומנים ובתוצרי ביוב. זה התחיל בזיהוי ערכים גבוהים במדידות בנקז בזק ובזיהוי חומרים אסורים בנקז, ולאחריו עמל צוות היחידה באיתור מקורות הזיהום […]

קרא עוד ›