3106 3600991 baner heskem gag 4U 980_120
sam

פרשת השבוע "כי תשא״ – שניר אלמליח

פרשת השבוע "כי תשא״ – שניר אלמליח

בפרשת השבוע כי תשא מספרת לנו התורה על חטא העגל. לאחר שעם ישראל עבדו עבודה זרה וחטאו בחטא העגל, משה רבנו מבקש מהקב"ה לרחם על עם ישראל ולמחול להם על עוון זה, ובתוך בקשתו מתחנן הוא לראות ולהבין את הנהגתו של השי"ת, ועל כך משיב לו הקב"ה:
"והסרתי את כפי וראית את אחורי ופני לא יראו".
ומבואר כוונת הפסוק, שהנהגות השם עם ברואיו ועם העולם הינם בבחינת נסתר, לא ניתן לראות קדימה, לפעמים לא אפשרי לחזות בהווה ולהבינו, אבל לאחר זמן הדברים מתבארים.
הנהגת ה' כולו רחמים, אלא שאנו בעינים שלנו לא תמיד רואים זאת, רק כשנזכה לראות בסוף, נראה שהכל היה רחמים ולטובה.

החתם סופר זצ"ל אומר על פסוק זה, שאין בכוחנו לראות את פנימיות חסדי ה' המוסתרים במדת הדין בראיית פנים, דהיינו לפני המקרה, אבל "אחורי" כלומר לאחר זמן, מתברר לנו ולדורות הבאים את מדת טובו, וזהו "וראית את אחורי", את הלמפרע של הדברים.

באמת כל מה שעושה הקב"ה הוא רחמים והטבה, גם מה שנראה לנו דין, אלא שאנחנו בעינים שלנו לא יכולים לראות את הטוב שבזה, אבל כשנסתכל אחורה על כל מה שהיה ומה שעברנו וזכינו, נראה ונבין שהכל היה לטובה.

הרב אלחנן וסרמן הי"ד אומר, אנחנו מסתכלים על מעשי ה' בעולם הזה מבלי שיש לנו אף תחילת הבנה בדרכי ה' או בתוצאה הסופית של מהלכיו, רק כאשר המשיח יבוא, נדע למה ומדוע הכל היה מוכרח להתרחש, עד אז, עלינו להתאזר בסבלנות ובאמונה שהכל – אפילו כאשר נראה כהרס וסבל – הוא חלק מתהליך שיביא טוב ונעימות.

גם בחיים הפרטיים של אדם לפעמים קורים לו דברים שאין הוא מצליח להבין למה זה ועל מה זה, אולם לאחר זמן הוא נוכח לדעת כמה כל דבר שקרה לו הוא לטובה, וגם דברים שעדיין לא זכה הוא לראות, עליו להאמין שמאחר ודרכי השם הינם חסד ורחמים, אז אין ספק שבסוף זה יהיה לטובתו.

על ידי שנאמין תמיד בהשם, נחוש בידו על כל צעד ושעל, ובכך נהיה מאמינים בני מאמינים ובכח זה נזכה לברכה והצלחה ולסיעתא דשמיא בכל הענינים. אמן.

שבת שלום ומבורך.
שניר אלמליח.

כניסת השבת: 17:29
יציאת השבת: 18:28

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

*

900x120theatre2
sam
3106 3600991 baner heskem gag 4U 980_120
רון-פון-צף
Ishay170x510
Untitled-1
רון-פון-צף