בהודעה שהפיצו בקרב קהילת בית הספר נכתב: "מקיף ג' ממשיכים להרבות באהבת חינם למען רפואתו של רפי חמאוי מורה בבית הספר, שאהבת חינם כל כך משקפת ומסמלת אותו. ביום שישי נתגייס לחלק לחמניות ונרות שבת לעוברים ושבים בחוצות אשדוד לרפואת רפאל בן דייזי רחל".

צילום באדיבות המשפחה